Individuálne investovanie

V rámci individuálneho investovania je investorovi vytvorené jeho vlastné investičné portfólio pozostávajúce z finančných nástrojov (napr. akcie, dlhopisy resp. ďalšie finančné nástroje). Individuálne investovanie sa v praxi najčastejšie realizuje prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý buď vykonáva pokyny na nákup a predaj finančných nástrojov generovaných samotným klientom, alebo obchodník s cennými papiermi vykonáva pre svojho klienta aj investičnú službu riadenie portfólia.