Indexácia

Indexácia je spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorá je dohodnutá v poistnej zmluve, formou zvyšovania poistnej sumy a poistného v dôsledku existujúcej inflácie.