IBAN

IBAN - International Bank Account Number. Ide o medzinárodne štandardizovanú formu čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby. IBAN pre slovenské banky má 24 znakov.