Hypotekárny záložný list

Hypotekárny záložný list - typ bankového dlhopisu ktorý je krytý hypotekárnymi úvermi zabezpečenými záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú menej rizikové ako štandardné bankové dlhopisy. Emitentom je hypotekárna banka, ktorá sa jeho predajom zaväzuje investorovi vyplatiť okrem vloženej investície aj vopred dohodnutý úrok.