Hypotekárny úver

Hypotekárny úver alebo Hypotéka je druhom úveru na bývanie osobitne upraveným v zákone o bankách. Úver na bývanie môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Podmienkou pri poskytnutí hypotekárneho úveru je založenie nehnuteľnosti v prospech banky. Vďaka tomu má tento úver najnižšie úrokové sadzby. Na rozdiel od úveru na bývanie, si klient v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu pri splnení zákonných podmienok. Hypotekárny úver spolu s iným typom úveru môže byť poskytnutý aj na viac ako 70 percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Vtedy však ide o kombinovaný úverový produkt.

Špeciálnym typom úveru je Americká hypotéka