Fondy fondov

Fondy fondov ukladajú väčšinu svojich aktív do iných podielových fondov. Vyznačujú sa tým, že svoje investície smerujú do iných fondov a takýmto spôsobom sa stávajú tzv. strešnými fondmi teda vznikajú tzv. fondy fondov.