Finančný plán

Finančný plán je dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov a záväzkov; v typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.