Finančný agent

Finančný agent je osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií (banky, poisťovne, stavebné sporiteľne, správcovské spoločnosti alebo nebankové subjekty). Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.