Finančná zodpovednosť

Každý robíme finančné rozhodnutia. Či už ide o takú bežnú záležitosť, ako je nákup potravín a iných vecí potrebných v domácnosti alebo o náročnejšie rozhodnutia, každá voľba má dopad na našu peňaženku. Nie každý má neobmedzený príjem alebo aspoň dostatočne vysoký na to, aby pri míňaní svojich peňazí nemusel rozmýšľať. Práve naopak.

Preto je potrebné, aby naše finančné rozhodnutia boli zodpovedné. Byť finančne zodpovedný je potrebné aj z toho dôvodu, aby sme si mohli plniť svoje sny a dosahovať svoje ciele. Ak všetky svoje peniaze vynaložíme len na naše potreby, na zvyšok nebudeme mať.

Finančná zodpovednosť je prijímanie takých rozhodnutí, ktoré nás do budúcna zaťažia len v nevyhnutej miere. V lepšom prípade prijímanie takých rozhodnutí, ktoré prinesú zisk, alebo aspoň pocit istoty.

Čo dokáže finančne zodpovedný človek?