Emisia

Emisia je bankovotechnické označenie pre vydávanie cenných papierov a hotových peňazí do obehu na finančný trh.