Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy investujú zväčša do štátnych a podnikových dlhopisov. Priemerná splatnosť dlhopisov v portfóliu fondu tzv. durácia býva nad 1 rok, pričom v závislosti od stratégie fondu sa pohybuje v intervale 1 až 5 rokov.