Devízový kurz

Devízový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu ─ Euro prepočítava devízovým kurzom). Devízový kurz sa líši od valutového kurzu.