Deflácia

Deflácia je opačný efekt ako inflácia. Pri deflácií dochádza k všeobecnému poklesu cenovej hladiny tovarov a služieb, nielen k poklesu cien jednotlivých položiek. V súčasnej ekonomike je na trhu zriedkavá.