Dôchodkové sporenie

Na Slovensku pozostáva z troch možných pilierov dôchodkového zabezpečenia na dôstojnú starobu.