Cenník

Cenník alebo sadzobník poplatkov je zoznam ponúkaných produktov a služieb, obsahujúci ich podrobný popis a cenu za každú položku uvedenú v cenníku. Okrem toho tiež dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami je súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejniť v každej pobočke a na internete. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy.

Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže ceny upraviť. O zmenách však musí klienta informovať. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach. Ak klient nesúhlasí so zmenou cien, má právo v súlade s obchodnými podmienkami od zmluvy odstúpiť.