Burza

Burza - je miesto, kde sa obchoduje s cennými papiermi, komoditami a pod. Napríklad burza cenných papierov organizuje regulovaný trh s cennými papiermi. Najvýznamnejšie svetové trhy s cennými papiermi sú napr. NYSE (New York stock exchange), NASDAQ, LSE (London stock exchange). Burzy fungujú spravidla na tzv. členskom princípe to znamená, že priamy vstup na burzu majú len jej členovia (spravidla obchodníci s cennými papiermi), prostredníctvom ktorých je možné realizovať nákupy a predaje cenných papierov obchodovaných na príslušnej burze. Klienti tak môžu nakupovať resp. predávať svoje cenné papiere prostredníctvom týchto členov burzy.