Bonita

Bonita - je úverová spôsobilosť klienta (schopnosť splácať úver)