Alokačný pomer (investície)

Alokačný pomer sa rozumie percentuálny pomer, ktorým si klient sám určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov (časti zaplateného poistného) do jednotlivých investičných fondov, ktoré mu ponúka [poisťovňa}(Poisťovateľ). Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%. V priebehu poistenia si klient môže meniť alokačný pomer, a to písomnou formou. Za zmenu alokačného pomeru si poisťovňa môže účtovať poplatok.