Akciové fondy

Akciové fondy značnú časť svojho portfólia investujú do nástrojov kapitálového trhu, pričom základným finančným nástrojom akciového fondu sú akcie spoločností obchodovaných na svetových akciových trhoch. V akciových fondoch bývajú popri akciách zastúpene aj dlhopisy a to v závislosti od investičnej stratégie daného fondu.

Akciové fondy sú fondy s najväčšou volatilitou. Zároveň sa tento typ fondu považuje aj za najrizikovejšiu investíciu v rámci podielových fondov, pretože hľadá akcie s vysokým potenciálom rastu.