Úver na bývanie

Úver na bývanie je dlhodobý úver, ktorého účelom je väčšinou nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Úver na bývanie je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným zabezpečením. Podmienky poskytovania úveru na bývanie upravuje zákon o úveroch na bývanie.