Úroková miera

Úroková miera je cena, ktorú zaplatíte za vypožičanie peňazí na určité obdobie. Vyjadruje sa ako percento z peňažnej sumy požičanej na jeden rok.